تماس با ما
امروز: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
تجارت مدرن

واردات و فروش کلیه ملزومات چاپ، تبلیغات و تابلوسازی

کانال تلگرام

لیست قیمت :: ورق

ردیفمحصولبرندمشخصاتواحدقیمت (ریال)
1ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMTMشفافميليمتر6,350,000
2ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMTMرنگيميليمتر6,550,000
3ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMGALAXYشفاف 2 ميلشيت 
4ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMGALAXYرنگي 2 ميلشيت 
5ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMGALAXYشفاف 3 ميلشيت 
6ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMGALAXYرنگي 3 ميلشيت 
7ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMBESTشفافميليمتر 
8ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMBESTرنگيميليمتر 
9ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMBESTشفاف 2 ميلشيت 
10ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMBESTرنگي 2 ميلشيت 
11ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMBESTشفاف 3 ميلشيت 
12ورق آكريليك (پلكسي گلاس) 122x183 CMBESTرنگي 3 ميلشيت 
13ورق PVC سفيد 8 ميلBEST122x244 CMشيت 
14ورق PVC سفيد 10 ميلBEST122x244 CMشيت 
15ورق مولتي استايل طلايي و نقره اي (Double Layer)BEST122x60 CMشيت 
16ورق مولتي استايل مسيBEST122x60 CMشيت 
17ورق رفلکس(طلايي و نقره اي) 122x183 CMBESTرنگي 2 ميلشيت 
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام